Wójt: Jan Cymerman 21 marca 2019. imieniny: Lubomir, Benedykt, Mikołaj
Materiały do pobrania
Budownictwo
 

Wniosek o wydanie informacji o terenie

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Wzory deklaracji i informacji podatkowych
 

Deklaracja na podatek leśny

Informacja w sprawie podatku leśnego

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Informacja w sprawie podatku rolnego

Deklaracja na podatek rolny

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego na olej napędowy dla rolników na 2014 rok

Urząd Stanu Cywilnego
 

Wniosek o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego

Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających do zawarcia małżeństwa

Ewidencja Ludności
 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące

Zgłoszenie pobytu stałego

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące

Działalność Gospodarcza
 

Formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1

Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1

Ochrona Środowiska
 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Podanie o zatwierdzenie wstępnego projektu podziału nieruchomości.

Podanie o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości.

Wniosek o odebranie odpadów zawierających azbest.

Wniosek o wycięcie drzewa.

Wniosek o wycięcie drzewa - współwłasność

Wniosek o wpisanie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Poświętne

Wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Poświętne

Wniosek o wydanie zaświadczenia na odbiór nieczystości płynnych

Wniosek o szacowanie szkód

Oświata

Wniosek o stypendium szkolne na rok szkolny 2013/2014

Dostęp do Informacji Publicznej
 

Wniosek o udostępnienie Informacji Publicznej

 
SONDA
Która część strony WWW interesuje Cię najbardziej?
Aktualności
Część Historyczna
Inwestycje
Nie mam zdania
zobacz wyniki

<<   Marzec   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

MAPA SERWISU
STATYSTYKA