Wójt: Jan Cymerman 21 marca 2019. imieniny: Lubomir, Benedykt, Mikołaj
Ochrona Środowiska
Co zrobić z przeterminowanymi lekami?


 
PRZETERMINOWANE LEKI
PRZYNIEŚ
DO
APTEKI !!!
    
W każdym gospodarstwie domowym znajdują się niepotrzebne lekarstwa. Zadbaj o nasze środowisko naturalne i nie wyrzucaj przeterminowanych, niewykorzystanych lekarstw do śmieci. Uporządkuj domową apteczkę, a niepotrzebne leki zanieś do PUNKTU APTECZNEGO, który znajduje się w Poświętnem przy ul. Szkolnej 2. Jest  tam specjalny oznakowany  pojemnik, do którego można NIEODPŁATNIE  wrzucać przeterminowane lekarstwa wraz z opakowaniami w każdej postaci: tabletki, drażetki, ampułki, maści, proszki, syropy, krople i aerozole.
                Jest to gwarancją, iż zostaną one unieszkodliwione w sposób bezpieczny dla środowiska.


WEŹ UDZIAŁ W NASZEJ AKCJI !!!


 
Co robić ze zużytym sprzetem elektrycznym i elektronicznym?


ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY


Na podstawie art.3 ust. 2 pkt 6a Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008)Urząd Gminy w Poświętnem  udostępnia informację o punktach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495)

Do odpadów tego typu należą: lodówki, pralki, kuchenki mikrofalowe, kuchnie elektryczne, zmywarki, żelazka i inny sprzęt AGD, grzejniki elektryczne, wiertarki, komputery, radia, telewizory, monitory komputerowe, a także inne urządzenia, których funkcjonowanie uzależnione jest od dopływu prądu zmiennego o napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1000 V i od prądu stałego o napięciu nieprzekraczającym 1500 V.

W związku z tym że na terenie gminy Poświętne, nie istnieją sklepy ani hurtownie prowadzące sprzedaż sprzętu elektrycznego i elektronicznego informuje się mieszkańców, że każdy użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt, czyli oddać sprzedawcy w sklepie lub hurtowni – przy zakupie nowych urządzeń tego samego rodzaju. Przy kupnie dowolnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego sprzedawca ma obowiązek przyjąć taką samą ilość sprzętu tego samego rodzaju.

Ponadto informujemy, że można dostarczyć  sprzęt elektryczny i elektroniczny firmie Remondis Sp. z o. o., ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa, tel. kontaktowy tel. 022 858-75-67, która  odbiera w/w sprzęt przez całą dobę nieodpłatnie.Co zrobić ze zużytymi bateriami?


ZBIÓRKA ZUŻYTYCH BATERII


Pamiętaj ! ze skorodowanych baterii uwalniane są metale ciężkie oraz kwasy, które przenikają do ziemi i wód gruntowych.  Co więcej baterie zawierają węgiel, grafit, smołę, szkło, krzemionkę, papier, folię i wodór,  związki te mogą trwale uszkodzić środowisko i organizm ludzki, o ile dostaną się do nich w większych stężeniach. Zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska wynika przede wszystkim z faktu, iż jedna wyrzucona bateria jest w stanie zanieczyścić ok. 1 m3 gleby zawartymi w niej metalami ciężkimi: ołowiem, kadmem, rtęcią, niklem i litem, które mogą być szkodliwe, jeśli dostaną się do organizmu człowieka. Poza tym substancjami niebezpiecznymi są kwasy lub zasady zawarte w elektrolicie, które mają właściwości żrące i korozyjne. Jedynym sposobem, aby chronić środowisko i zdrowie ludzi jest prowadzenie selektywnej zbiórki baterii!

Biorąc pod uwagę ogromną szkodliwość tego typu odpadów, chcielibyśmy, aby jak największa ilość zużytych baterii trafiła do specjalnie przeznaczonych na ten cel pojemników. Dlatego też Urząd Gminy Poświętne nawiązał współpracę z firmą PROEKO Grupa Polska  w zakresie zbiórki zużytych baterii.

Specjalne oznakowane pojemniki do zbiórki zużytych baterii znajdują się w:

  • Szkole Podstawowej w Poświętnem
  • Szkole Podstawowej w Nowych Ręczajach
  • Szkole Podstawowej w Międzylesiu
  • Szkole Podstawowej w Turzu
  • Szkole Podstawowej w Wólce Dąbrowickiej
  • Szkole Podstawowej w Zabrańcu
  • Urzędzie Gminy w Poświętnem
do których każdy mieszkaniec może nieodpłatnie wrzucać zużyte baterie aby wyeliminować je z całego strumienia odpadów trafiających na wysypisko.

Gorąco zachęcamy wszystkich mieszkańców do zbiórki baterii, co wpłynie pozytywnie na ekologiczny wizerunek naszej gminy, a także na środowisko.

Punkty zbiórki zużytych baterii


Co zrobić z eternitem?


BEZPIECZNE USUWANIE ETERNITU Z TERENU

GMINY POŚWIĘTNE

Informujemy, że od 2008 r. Gmina  Poświętne prowadzi akcję bezpiecznego usuwania azbestu z terenu naszej gminy. Eternit jest odbierany bezpłatnie. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Poświętnem, ul. Krótka 1, pok. nr 6.

Czy wiesz, że:
•    Azbest jest groźny dla zdrowia, gdy unosi się w powietrzu i jest możliwość wdychania jego włókien.
•   Włókienka azbestu są bardzo małe, niewidoczne dla oka i niewyczuwalne w dotyku – dlatego jedynym ostrzeżeniem dla człowieka jest świadomość zagrożenia.
•   Stosuj się do zasad postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest. Właściwe postępowanie skutecznie minimalizuje ryzyko.

Jeżeli w Twoim domu lub posesji znajdują się wyroby zawierające azbest – to utrzymuj je w dobrym stanie technicznym. Dokonuj corocznie przeglądu stanu tych wyrobów i sporządzaj ich ocenę według wzoru, który otrzymasz w gminie. Jeśli wszystkie użytkowane wyroby zawierające azbest są w dobrym stanie, nie posiadają pęknięć, ułamań lub innych uszkodzeń – możesz śmiało nadal te wyroby użytkować.
Jeśli jednak stwierdzisz, że znajdujące się w Twoim posiadaniu wyroby zawierające azbest są uszkodzone, popękane lub widoczna jest erozja ich powierzchni – to nie masz czasu do stracenia i powinieneś jak najszybciej usunąć takie wyroby!

Jeżeli zamierzasz usunąć uszkodzone wyroby zawierające azbest to pamiętaj ! nie usuwaj azbestu samodzielnie, może tego dokonać tylko specjalistyczna firma, która posiada uprawnienia, odpowiedni sprzęt i przeszkolonych pracowników oraz zatwierdzony przez starostę program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi. Tylko taka firma może prawidłowo usunąć azbest nie narażając na niebezpieczeństwo ciebie, twoich bliskich i sąsiadów.

Pamiętaj ! zdemontowane wyroby zawierające azbest są odpadami niebezpiecznymi i zakazane jest ich powtórne użycie. Składowanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest dopuszczalne jest tylko na przeznaczonych do tego składowiskach.

Koszty zabezpieczenia i w dalszej kolejności usuwania wyrobów zawierających azbest ciążą na właścicielu nieruchomości, na terenie którego się znajdują.

Każdy właściciel nieruchomości, obiektu lub instalacji  ma obowiązek przeprowadzenia kontroli stanu technicznego wyrobów zawierających azbest wg wzoru, który następnie trzeba przekazać do właściwego organu nadzoru budowlanego.


Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Wykaz firm posiadających zatwierdzony przez Starostę Powiatu Wołomińskiego program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi

Obowiązek własciciela nieruchomości


OBOWIĄZEK UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU


Zgodnie z  ustawą z dnia 13 września 1996 r (Dz. U. z 2005 r.  Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel  nieruchomości ma obowiązek zbierania i pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami w/w ustawy, a za tym, ma obowiązek podpisać umowę z firmą,  która posiada decyzję wójta gminy na prowadzenie w/w usług na terenie gminy Poświętne.

Wykaz Firm posiadających zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych:
 

•    Zakład Usług Asenizacyjnych, Marek Bakun, 05-070 Warszawa-Wesoła, ul. Żółkiewskiego 11,
     tel. (22) 783-24-63
•    KOBE 05-200 Wołomin, Duczki, ul. Myśliwska 8, tel. (22) 787-73-28
•    MPO w m. st. Warszawie, ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa, tel. (22) 632 00 51 do 59
•    MPK Sp. z o.o.  07-401 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 5, tel. (29) 769 18 00
•    PGK Sp.z o.o. 07-100 Węgrów, ul. Gdańska 69


Wykaz Firm posiadających zezwolenie na odbiór odpadów nieczystości ciekłych

•    Zakład Usług Asenizacyjnych, Marek Bakun, 05-070 Warszawa-Wesoła, ul. Żółkiewskiego 11,
      tel. (22) 783-24-63
•    KOBE 05-200 Wołomin, Duczki, ul. Myśliwska 8, tel. (22) 787-73-28
•    Wywóz nieczystości płynnych Marcin Laszkowski, Mistów 13B, tel. 25 757 90 24, 502 34 44 33
•    TRANSNEC Sylwester Nerc, ul. Bartoszycka 23 m. 3, 04-923 Warszawa tel. (22) 773 37 67
•    Usługi Asenizacyjne Józef Pawlicki, ul. Kolejowa 111, 05-205 Ostrówek, tel. (22) 799 8081,
      (22) 777 0148, 602 349 451
•     Janusz Rogala - Roboty Ziemne, Sprzedaż Materiałów Budowlanych, ul. Podgraniczna 2,
      0
5-304 Stanisławów, tel. 606 465 987

 
SONDA
Która część strony WWW interesuje Cię najbardziej?
Aktualności
Część Historyczna
Inwestycje
Nie mam zdania
zobacz wyniki

<<   Marzec   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

MAPA SERWISU
STATYSTYKA